miércoles, 2 de octubre de 2013

EL ALCALDE CAMILO SÁNCHEZ SOBRE ESCLAVITUD INFANTIL